ontstaan

Mandaat7 is ontstaan vanuit het verlangen om als mannen en vaders meer bewust te zijn van onze rol binnen het gezin. Daarover met elkaar in gesprek te gaan en te zoeken wat God hierover in zijn Woord tot ons zegt.
Wie zijn we als man? Wie zijn we als vader? Hoe ga je op een goede manier om met je vrouw en je kind(eren)?

Allerlei ontwikkelingen gingen er aan vooraf, maar de ‘klap op de vuurpijl’ kwam in het najaar van 2013 tijdens een mannenweekend. Al bij de voorbereidingen met onze groep mannen, ontstond een band en na het weekend ervoeren we een verbondenheid die anders was dan vriendschap, namelijk broederschap.

We hebben met acht mannen tien avonden met elkaar beleefd. De avonden startten met een maaltijd en vervolgens werd een thema kort besproken. Er werden ervaringen en levensverhalen gedeeld. Er werd gesproken over man zijn, over vader zijn, over de strijd en ook over mooie ervaringen en hoe God steeds weer genade geeft.
Harten ontmoetten elkaar.
Er was herkenning. Er was ontmoeting. Er ontstond verbinding.

Het concept werd bijgeslepen en aangepast. Diverse groepen hebben het programma opgepakt en de gedachte van Mandaat7 verspreidt zich. Er ontstaat verbinding met andere kerken en groepen. In augustus 2015 ziet de stichting Mandaat7 officieel het licht.

Geef een reactie

Mandaat7
Scroll naar boven