missie

Hij zal het hart van de vaders tot de kinderen terugbrengen,
en het hart van de kinderen tot hun vaders,
opdat Ik niet zal komen en de aarde met de ban zal slaan.

’ Maleachi 4:6 (Herziene Statenvertaling)

Mandaat betekent volmacht, opdracht, bekrachtiging.
Het is ons gebed en ons verlangen dat de harten van de vaders terugkeren naar de harten van de kinderen, hoe oud ze ook zijn. Als vaders hebben we de opdracht van God gekregen om actief betrokken te zijn in het leven van onze kinderen en het volmacht om namens God tot een zegen te zijn voor onze kinderen. Dat kinderen ontvangen waar ze het meest naar hunkeren: het vaderhart. Daarnaast hebben wij ervaren geestelijk verrijkt worden met echte vriendschappen. Met elkaars steun kun je groeien in de relatie met God, je vrouw en kinderen.

Waarom Mandaat7?
Vaders zijn belangrijk voor de sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen. Onderzoeken geven aan, dat wanneer vaders positief actief en betrokken zijn, hun kinderen zich veilig, waardevol en geaccepteerd weten. Het geeft kinderen de kaders die ze zo nodig hebben.

 

Geef een reactie

Mandaat7
Scroll naar boven